Samenwerking

Diabetes Mellitus met zorgprofiel 2, 3 of 4: 

Na het jaarlijks voetonderzoek door de praktijkondersteuner wordt een patiënt met een Sims classificatie 2 en 3 doorgestuurd naar de podotherapeut. Er wordt geen directe verwijzing van de praktijkondersteuner naar een pedicure gegeven.

Voor iedere patiënt met een zorgprofiel 2, 3 en 4 zal de podotherapeut een individueel voetzorgplan opstellen met een beschrijving van de medisch noodzakelijke voetzorg (podotherapie en pedicure), bepaling van de zorgzwaarte en het benodigde aantal pedicurebehandelingen. Dit individueel voetzorgplan is tevens de verwijzing naar de pedicure.

Organisatie van de voetzorg verloopt via de podotherapeut, waardoor de verantwoordelijkheid over de voetzorg bij de podotherapeut ligt. Patiënten komen hierdoor vroeg in behandeling bij de podotherapeut, waardoor in een vroeg stadium preventief behandeld kan worden. Het individueel voetzorgplan zorgt voor direct communicatie tussen de podotherapeut en de pedicure. De adviezen van de podotherapeut kunnen door de pedicure herhaald worden en zorgen van de pedicure komen direct bij de podotherapeut terecht. De pedicure werkt volgens het individuele voetzorgplan van de patiënt. Bij problemen neemt de pedicure direct contact op met de podotherapeut.

Daarnaast zal de podotherapeut een podotherapeutisch gericht (voet)onderzoek doen, dat bestaat uit het biomechanisch analyseren en behandelen van voetvorm- en standsafwijkingen en huid- en nagelafwijkingen, gericht op het risicoprofiel. Dit onderzoek zal gericht zijn op preventie van diabetische wonden. De podotherapeut zal ook een belangrijke rol spelen bij het behandelen van diabetische wonden en het voorkomen van amputaties nadat er een diabetisch ulcus geconstateerd is. Indien nodig verwijst de podotherapeut direct naar collega’s in het voetenteam; Wond Expertise Centrum / Vaatchirurg of Schoenenspreekuur / Revalidatiearts.
 

Samenwerking met Pedicure

De zorgverzekering heeft aanvullende eisen gesteld aan de pedicure. Deze kunt u hieronder lezen:
o Pedicure werkt conform de ‘Richtlijnen behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus’.
o Voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd t.a.v. hygiëne en praktijkinrichting in de ‘Code van het Voetverzorgingsbedrijf’.
o Werkt met een digitaal cliëntendossier.
o Volgt bij- en nascholing welke gericht is op de behandeling van de voeten bij mensen met een risico op een diabetisch voetulcus.
o De pedicure heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten;
o De pedicure beschikt over een gangbare internetverbinding en zorgt deze er voor dat het e-mailadres bij de podotherapeut bekend is;
o De pedicure staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
o De pedicure behandelt ten minste 5 cliënten met diabetes mellitus met een zorgprofiel 2 of hoger.
o De pedicure is op de hoogte van de inhoud van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en conformeert zich aan deze wet.
o Voldoet aan de in de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) en de ‘Wet Meldplicht Datalekken’ opgenomen eisen m.b.t. het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
o Voldoet aan de geheimhoudingsplicht t.a.v. cliënten-informatie volgens de ‘Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst’ (WGBO), alsmede in het kader van de Wet BIG, artikel 88.
o Bekend is met datgene wat beschreven staat in artikel 96 van de Wet BIG.
o De behandelruimte bevindt zich op de begane grond of is toegankelijk met een (trap)lift. Indien dit niet mogelijk is wordt de cliënt ambulant behandeld zonder extra kosten in rekening te brengen.

 

Voldoet u aan bovenstaande eisen van de zorgverzekering en wilt u basisverzekerde zorg uitvoeren, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link:

https://hoorn.dmvoetzorg.nl/login/aanmelden/

 

Nieuwe patiënt?
MAAK HIER EEN AFSPRAAK

Klik hier voor de actuele wachttijd

Uitsluitend voor
bestaande patiënten
MAAK HIER EEN AFSPRAAK

Hoorn
Nieuwe Steen 42
Bovenkarspel
Gesloten

Telefonisch bereikbaar

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
9.30 – 12.00 uur
 
Buiten deze tijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen naar info@podotherapiehoorn.nl.
of een bericht sturen via WhatsApp

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Wegens beperkte bezetting van onze receptie kan dit wat langer duren.

Wij willen u verzoeken onze reactie geduldig af te wachten. De receptionist is niet altijd aanwezig.