Privacyverklaring Groepspraktijk Podotherapie Hoorn

Uw privacy is voor Groepspraktijk Podotherapie Hoorn van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Groepspraktijk Podotherapie Hoorn.

Persoonsgegevens die wij van u bewaren

Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt. Wanneer u contact met ons opneemt met een hulpvraag hebben wij uw gegevens nodig om contact met u op te nemen, of voor u de declaratie in te kunnen dienen bij uw zorgverzekeraar.

Bijzondere persoonsgegevens en bewaartermijn

Uit hoofde van de wet zijn wij verplicht uw BSN nummer te registreren. Wij verwerken persoonsgegevens die voortvloeien uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Uw medisch dossier moeten wij 20 jaar bewaren.

Beveiligen

Wij zullen alle passende maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen en maken uitsluitend gebruik van veilige communicatieverbindingen. Ook zullen wij erop toezien dat ongeoorloofde inzage in uw gegevens onmogelijk wordt gemaakt. Mocht u de indruk krijgen dat uw gegevens toch niet veilig zijn dan willen wij dat graag weten. Neem dan contact met ons via info@podotherapiehoorn.nl

Document Data Protection Impact Assessment

De verplichting om een DPIA uit te voeren geldt niet voor een zorgverlener.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De functionaris gegevensbescherming is de praktijkhouder

Register van verwerkingsactiviteiten

In een apart document hebben wij een register van verwerkingsactiviteiten. Deze kunt u bij ons opvragen via info@podotherapiehoorn.nl

Informatiebeveiligingsbeleid

In een apart document staat ons beveiligingsbeleid.

Wanneer zoeken wij contact met u?

Enquêtes
Voor het meten van onze kwaliteit maken wij gebruik van Qualiview . U zal alleen benaderd worden om mee te doen met de kwaliteitsmeting na uitdrukkelijke toestemming.
Uw ingevulde gegevens komen volledig anoniem bij ons binnen. Wij hebben met Qualiview een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Contactformulier op website
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en ip-adres. Deze hebben wij nodig om contact met u te kunnen opnemen. Wij bewaren deze informatie zes maanden nadat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Zo is deze informatie toegankelijk voor onze medewerkers bij vervolgvragen. Ook kunnen we zo onze medewerkers trainen om nog beter te worden.

Oproepen voor controle na een bepaalde tijd
Wij zullen u na de therapeutische behandeling uitsluitend benaderen om een afspraak te maken voor een controle van een hulpmiddel of naar aanleiding van uw klacht. Wij vragen u hiervoor vooraf toestemming.

  • per e-mail
  • per brief
  • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen oproep. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit tevens aangeven als u wordt gebeld.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze website https://www.podotherapiehoorn.nl om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens zonder uw toestemming onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens. De WGBO geeft hierop een uitzondering: Wanneer u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen moeten wij hier gehoor aan geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet voor ons bepaald dat wij deze gegevens moet bewaren. In dat geval moeten wij het verzoek afwijzen. We zullen u deze reden dan ook vertellen
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Bent u het niet eens met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? En komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactgegevens

Groepspraktijk Podotherapie
Nieuwe Steen 42
1625 HV Hoorn
info@podotherapiehoorn.nl
0229 – 244 302

Februari 2020

Nieuwe patiënt?
MAAK HIER EEN AFSPRAAK

Klik hier voor de actuele wachttijd

Uitsluitend voor
bestaande patiënten
MAAK HIER EEN AFSPRAAK

Hoorn
Nieuwe Steen 42
Bovenkarspel
Gesloten

Telefonisch bereikbaar

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
9.30 – 12.00 uur
 
Buiten deze tijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen naar info@podotherapiehoorn.nl.
of een bericht sturen via WhatsApp

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Wegens beperkte bezetting van onze receptie kan dit wat langer duren.

Wij willen u verzoeken onze reactie geduldig af te wachten. De receptionist is niet altijd aanwezig.

Vergoedingen

De behandelingen van de podotherapeut worden geheel of gedeeltelijk vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoeding verschilt per maatschappij en per polis.

Informeer vooraf naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.