Vergoedingen aanvullende verzekering

De behandelingen van de podotherapeut worden geheel of gedeeltelijk vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoeding verschilt per maatschappij en per polis.

Sinds 1 januari 2015 kunnen wij bij een aantal zorgverzekeringen rechtstreeks declareren. Wij verlenen deze service kosteloos. Echter indien uw zorgverzekeraar deze declaratie om één of andere reden afwijst dient u dit bedrag aan ons te betalen. U zal hier in dit geval over geïnformeerd worden.

Voor meer informatie over vergoedingen van  zorgverzekeraars verwijzen wij u door naar de informatie op de website van de NVvP, klik op de volgende link

De vergoedingen voor volgend jaar worden meestal vanaf de tweede helft van november van dit jaar bekend gemaakt. Houdt u de website van uw zorgverzekeraar in de gaten of informeer bij onze receptie door bij voorkeur een e-mail te sturen.

 

Vergoeding Basisverzekering

Heeft u Diabetes Mellitus met een Zorgprofiel 2 of hoger dan heeft u mogelijk recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. U dient dan tevens een verwijzing te hebben van uw huisarts of behandelend specialist met vermelding van uw Simm’s classificatie en Zorgprofiel.

Op dit moment hebben wij voor afspraken bij de pedicure geen wachttijd!

Klik hier voor de actuele wachttijd

Hoorn
Nieuwe Steen 42
Bovenkarspel
Hoofdstraat 25
Venhuizen
Gesloten

Tel: 0229 244 302
info@podotherapiehoorn.nl