Podotherapie

Pijn aan uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug kan u beperken in uw dagelijks leven of met sporten. Dergelijke klachten ontstaan vaak door een verkeerde stand van uw voeten of een verkeerd looppatroon. Voor het onderzoeken en behandelen van dit soort problemen kunt u terecht bij de podotherapeut. Bovendien kan deze voetspecialist mogelijke klachten voorkomen.

De podotherapeut is de hoogst opgeleide, en enige wettelijke erkende, specialist op het gebied van voet- en houdingsproblematiek (zie de Wet BIG). De kwaliteit van de geboden zorg wordt door middel van regelmatige controles gewaarborgd.

De Wet BIG (art. 34) geeft zestien beroepsgroepen in de individuele gezondheidszorg het recht om een beschermde opleidingstitel te voeren. Het enige beroep in de voetengezondheidzorg dat recht heeft op een opleidingstitel, is de podotherapeut. De podotherapeut mag die titel voeren nadat hij/zij met succes de HBO-opleiding Podotherapie,aan Saxion of aan de Fontys Hogescholen, heeft doorlopen. Deze opleiding heeft een studiebelasting van minimaal 7.000 uren.

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt op private basis – door de beroepsgroep zelf,en niet door de overheid – bewaakt. Hiervoor is een visitatieproces ingericht.De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) werkt met een groot aantal artikel 34 beroepen samen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze organisatie toetst onafhankelijk van de NVvP of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de criteria voor registratie.Daarnaast heeft de NVvP een beroepscode opgesteld en is de NVvP aangesloten bij Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste lijn.

De podotherapeut doet onderzoek naar de oorzaak van uw problemen. Daarna licht de podotherapeut het mogelijke behandeltraject toe. Het vervaardigen van podotherapeutische zolen, teenstukjes, taping en het aanleggen van viltverbanden behoren tot de behandelmogelijkheden. Ook behandelt de podotherapeut indien nodig ernstig ingegroeide nagels, likdoorns of overmatig eelt. Tevens geeft de podotherapeut adviezen over schoeisel, belastbaarheid, voetverzorging en dergelijke. Waar nodig wordt samengewerkt met uw fysiotherapeut, medisch pedicure, huisarts of medisch specialist.

 

Hoe werken wij?

 

1e bezoek:

Het eerste bezoek zal ongeveer 30-40 minuten in beslag nemen.
Eerst start de podotherapeut met een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten. Hierbij zullen de volgende onderdelen aan bod komen;

 

Anamnese:

Vraaggesprek naar uw klachten.

 

Palpatie:

Het uitlokken van pijnklachten en het kijken naar mogelijke afwijkingen in botstructuren.

Functieonderzoek

 

Functieonderzoek:

Het testen van bewegingsmogelijkheden en stabiliteit van gewrichten. Hierbij neemt het functieonderzoek van de voet en enkel een centrale plaats in. Met klachten in de knieën, heupen of rug wordt het functieonderzoek uitgebreid.

 

Inspectie:

Podoscoop inspectieHet inspecteren van de anatomische stand van de voeten, benen en rug. Dit zal plaatsvinden op een podoscoop (lichtbak, waarbij op de bodem een spiegel geplaatst is). De podotherapeut bekijkt hiermee de drukplekken onder de voeten.

 

Ganganalyse:

Het kijken naar de afwikkeling en de beweging van de voet. Tevens wordt er gekeken naar de bewegingen van de knieën, heupen en romp.

 

Scan:

Indien geïndiceerd zal de podotherapeut een 3D scan van de voeten maken. Deze scan wordt door de podotherapeut gebruikt om zolen te vervaardigen.

 

Schoeninspectie:

Uitleg klachtSlijtage van uw schoenen geeft veel informatie over uw looppatroon en de mogelijke oorzaak van uw klachten. Hiervoor bekijkt de podotherapeut u meest gedragen schoenen.
Na dit onderzoek zal de podotherapeut met u de bevindingen bespreken en met u de mogelijke behandelingen bespreken. Indien u toestemming geeft voor de behandeling zal het vervolgtraject gestart worden.

 

Behandelingsmogelijkheden:

Podotherapeutische zolen: ter verbetering van de functionaliteit en/of de stand van de voeten, knieën of rug of de druk onder de voeten beter te verdelen.
Podoscoop voeten Podoscoop voeten zolen
Orthese: ter verbetering van de stand van de tenen of om drukplekken te ontlasten.
Zonder orthese1 Met orthese
Nagelbeugel: om de stand van de nagels te verbeteren en ingroeien te voorkomen.
Nagelbeugel Lamp beugel
Vilttherapie: Tijdelijke ontlasting van een drukplek.
Vilt
Taping: om andere therapieën te ondersteunen.
Taping
 

Schoenmodificatie: Kleine aanpassingen aan de confectieschoen.
 

Diabetesscreening: Risicoanalyse en advies ter preventie van wonden.
 

Instrumentele behandeling: Indien de (medisch) pedicure uw nagels of likdoorns niet kan behandelen.
 

Wondbehandeling: Ondersteunen van de genezing van een diabetische wond middels schoonmaken en ontlasten van de wond.

 

Maak nu zelf uw afspraak via het online afsprakenportaal

KLIK HIER

Hoorn
Nieuwe Steen 42
Bovenkarspel
Gesloten