Podotherapeut of Podoloog

Vaak bestaat er verwarring tussen deze twee beroepsbeoefenaars. De podotherapeut ziet regelmatig patiënten in de praktijk die menen bij een podoloog te zijn. Het grootste verschil zonder op de inhoud van de beroepen in te gaan, is het feit dat de podotherapeut een erkend paramedisch beroep is, dat wil zeggen dat het Ministerie van Onderwijs een officiële HBO ‘bachelor-degree’ toekent aan de opleiding tot Podotherapeut. Dit in tegenstelling tot de podoloog welke geen erkenning kent van het Ministerie van Onderwijs.

Door onze beroepsvereniging is een document opgesteld met als doel het verschil tussen de Podotherapeut en podoloog uiteen te zetten, zodat de verwijzer en/of patiënt duidelijk voor ogen heeft wat met de podotherapeut wordt bedoeld en wat een podoloog is. Podoloog of podotherapeut (PDF)

Podotherapeut in de ketenzorg

Door onze beroepsvereniging is een document opgesteld om meer inzicht te kunnen geven in de rol van de podotherapeut binnen de ketenzorg van Diabetes. Hierin wordt op basis van het ‘stoplicht’-principe beschreven wanneer de podotherapeut een rol kan spelen binnen de zorg voor een patiënt met Diabetes mellitus. Link: PDF (Podotherapie_diabetesketenzorg)

Daarnaast heeft onze beroepsvereniging ook een document opgesteld over de preventieve zorg bij diabetische voetulcera. Deze module gaat in op de rol van de betrokken zorgverleners rondom de diabetisch voet ter voorkoming van ulcera en andere complicaties Zorgmodule preventie Diabetische Voetulcera (PDF)

Maak nu zelf uw afspraak via het online afsprakenportaal

KLIK HIER

Hoorn
Nieuwe Steen 42
Bovenkarspel
Gesloten

Wilt u verwijsblokken bestellen?

U kunt een mail sturen met uw adresgegevens en het aantal gewenste blokken naar info@podotherapiehoorn.nl