Samenwerking Ketenzorg Diabetes West-Friesland

Het samenwerkingsverband met het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland heeft het doel de risico’s op het ontstaan van wonden te herkennen en deze risico’s te verminderen. Volgens protocollen en verwijsschema’s wordt samengewerkt met huisartsen, diabetesverpleegkundige, revalidatieartsen, vaatchirurgen en orthopedische schoenmakers.

Door de invoering van de Ketenzorg Diabetes Voetzorg zijn hierbij de pedicures gevoegd en wordt het geheel gefinancierd vanuit de ketenzorg.

Samenwerking Podotherapie NHN

Op 1 januari 2010 is ‘Podotherapie NHN’ opgericht door 8 zelfstandige praktijken in Noord Holland Noord. Intussen is podotherapie NHN uitgegroeid tot een samenwerkingsgroep met 14 vestigingen.
Het doel van ‘Podotherapie NHN’ is het profileren van het vak ‘Podotherapie’ en het bekend maken van de mogelijke behandelingen door de podotherapeut.

Wij streven naar een eenduidige werkwijze in de praktijk voor een optimale behandeling van de patiënten. Hiervoor worden protocollen en richtlijnen ontwikkeld.

 

Hoorn:Nieuwe Steen 42  route
Bovenkarspel:Hoofdstraat 25      route
Venhuizen:Twijver 66a             route

Tel. 0229 244 302
info@podotherapiehoorn.nl

Wilt u verwijsblokken bestellen?

U kunt een mail sturen met uw adresgegevens en het aantal gewenste blokken naar info@podotherapiehoorn.nl.