Vergoeding Aanvullende Verzekering

De behandelingen van de podotherapeut worden geheel of gedeeltelijk vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoeding verschilt per maatschappij en per polis.

Sinds 1 januari 2015 kunnen wij bij een aantal zorgverzekeringen rechtstreeks declareren. Wij verlenen deze service kosteloos. Echter indien uw zorgverzekeraar deze declaratie om één of andere reden afwijst dient u dit bedrag aan ons te betalen. U zal hier in dit geval over geïnformeerd worden.

Voor meer informatie over vergoedingen van  zorgverzekeraars verwijzen wij u door naar de informatie op de website van de NVvP, klik op de volgende link

Vergoeding Basisverzekering

Heeft u Diabetes Mellitus met een Zorgprofiel 2 of hoger dan heeft u mogelijk recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. U dient dan tevens een verwijzing te hebben van uw huisarts of behandelend specialist met vermelding van uw Simm’s classificatie en Zorgprofiel.

Hoorn:Nieuwe Steen 42  route
Bovenkarspel:Hoofdstraat 25      route
Venhuizen:Twijver 66a             route

Tel. 0229 244 302
info@podotherapiehoorn.nl