Hoe werken wij

1e bezoek:

Het eerste bezoek zal ongeveer 25-35 minuten in beslag nemen.
Eerst start de podotherapeut met een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten. Hierbij zullen de volgende onderdelen aan bod komen;

Anamnese:

Vraaggesprek naar uw klachten.

Palpatie:

Het uitlokken van pijnklachten en het kijken naar mogelijke afwijkingen in botstructuren.

Functieonderzoek:

Het testen van bewegingsmogelijkheden en stabiliteit van gewrichten. Hierbij neemt het functieonderzoek van de voet en enkel een centrale plaats in. Met klachten in de knieën, heupen of rug wordt het functieonderzoek uitgebreid.

Functieonderzoek

Inspectie:

Het inspecteren van de anatomische stand van de voeten, benen en rug. Dit zal plaatsvinden op een podoscoop (lichtbak, waarbij op de bodem een spiegel geplaatst is). De podotherapeut bekijkt hiermee de drukplekken onder de voeten.

Podoscoop inspectie

Ganganalyse:

Het kijken naar de afwikkeling en de beweging van de voet. Tevens wordt er gekeken naar de bewegingen van de knieën, heupen en romp.

Scan:

Indien geïndiceerd zal de podotherapeut een 3D scan van de voeten maken. Deze scan wordt door de podotherapeut gebruikt om zolen te vervaardigen.

Schoeninspectie:

Slijtage van uw schoenen geeft veel informatie over uw looppatroon en de mogelijke oorzaak van uw klachten. Hiervoor bekijkt de podotherapeut u meest gedragen schoenen.

Na dit onderzoek zal de podotherapeut met u de bevindingen bespreken en met u de mogelijke behandelingen bespreken. Indien u toestemming geeft voor de behandeling zal het vervolgtraject gestart worden.

Uitleg klacht

Behandelingsmogelijkheden:

Podotherapeutische zolen: om de stand van de voet te verbeteren of de druk onder de voeten beter te verdelen.

Podoscoop voeten   Podoscoop voeten zolen

Orthese: om de stand van de tenen te verbeteren of om drukplekken te ontlasten.

Zonder orthese1   Met orthese1

Nagelbeugel: om de stand van de nagels te verbeteren en ingroeien te voorkomen.
Nagelbeugel   Lamp beugel


Vilttherapie:
Tijdelijke ontlasting van een drukplek.
Vilt


Taping:
om andere therapieën te ondersteunen.
Taping1

Schoenmodificatie: Kleine aanpassingen aan de confectieschoen.


Diabetesscreening:
Risicoanalyse en advies ter preventie van wonden.


Instrumentele behandeling:
Indien de (medisch) pedicure uw nagels of likdoorns niet kan behandelen.


Wondbehandeling:
Ondersteunen van de genezing van een diabetische wond middels schoonmaken en ontlasten van de wond.

Hoorn:Nieuwe Steen 42  route
Bovenkarspel:Hoofdstraat 25      route
Venhuizen:Twijver 66a             route

Tel. 0229 244 302
info@podotherapiehoorn.nl